Политика за поверителност

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ НА ТРИЙХАУС.БГ

 

Настоящият документ представя Политиката за защита на личните данни на Трийхаус.бг ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 201462353, със седалище и адрес на управление в гр. Варна 9000, ул. "Константин Доганов", №17, етаж 2, апартамент 1, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и чужбина, покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, разработка и продажба на софтуерни продукти, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни, транспортни, спедиторски, лизингови и други дейности, продажба на стоки от собствено производство, както и всякакви други незабранени от закона дейности.

Този документ е неразделна част от Общите условия за поръчка и доставка на стоки от нашия уебсайт. В случай че не сте съгласни с условията, няма да имате възможност да използвате електронния магазин.

С цел продажба и доставка на стоки  в сайта www.treehouse.bg Трийхаус.бг ООД обработва лични данни на физически и юридически лица – клиенти на електронния магазин в съответствие с настоящата Политика.

Личните данни, предоставени от Вас, ще бъдат обработвани за целите на доставката на стоки, както и при регистрация от Ваша страна на профил в нашия електронен магазин. Защитата на Вашите лични данни е приоритет за Трийхаус.бг и затова се обработват въз основа на Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент, както и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива (Общ регламент относно защитата на данни). Трийхаус.бг ООД спазва съответните български закони, а именно Закона за защита на личните данни, приложимата местна правна уредба за защита на личните данни и Закона за електронна търговия.

Трийхаус.бг ООД може да предостави част от получените данни на други трети лица във връзка с изпълнение на Вашите заявки, искания и поръчки.

Можете да използвате нашия уебсайт и без необходимостта да се регистрирате и да запазвате каквито и да било данни.

 

Надзорни органи:

 

Комисия за защита на личните данни

Комисията за защита на личните данни е постоянно действащ независим надзорен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазване на Регламента (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни. Комисията съдейства за провеждането на държавната политика в областта на защита на личните данни.

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

КЗП е специализиран държавен орган, прилагащ законодателството за защита на потребителите в България и осъществяващ административен контрол върху целия вътрешен пазар. Основната цел на този контрол е да създаде среда, където потребителите да се чувстват спокойни и сигурни. 

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Отдел Киберпрестъпност при ГДБОП-МВР

град София, бул. "Александър Малинов", № 1, вход откъм ж.к. "Младост 2"

Уебсайт: https://www.cybercrime.bg/